UA-63713515-1

Vakcinacija mačaka

Vakcinacija je najbolji način da zaštitie svoju macu od nekih zaraznih bolesti. Kod nas u ovom trenutku postoji nekoliko vakcina koje bi bilo jako korisno dati mačićima:
Vakcnacija mačaka
Četvorovalentna vakcina štiti od sledećih bolesti:
- panleukopenija mačaka
- Herpes virus
- Kalici virus

- Chlamidia

Vakcina koja štiti od leukemije mačaka (FeLV)
Pre ove vakcine je neophodno testirati macuna FeLV.

Prema preporuci svetskog udruženja veterinara male prakse ove vakcine se daju prvi put sa 8-9 nedelja a ponavljaju se na 3-4 nedelje tako da poslednja revakcina bude sa 16 nedelja ili kasnije. Nakon toga ponavljaju se za 12 meseci.

Nakon završene osnovne vakcinacije po zakonu ste obavezni da mačku vakcinišete protiv besnila i ovu vakcinaciju obnavljate jednom godišnje.

Za odgajivače i legla imamo posebne pogodnosti.