UA-63713515-1

Vakcinacija feretki (lasica)

Feretke obavezno treba vakcinisati protiv štenećaka. U nedostatku vakcina koje su pravljene namenski za feretke, usvoje je praksa da se vakciniše dvovalentnom vakcinom Nobivac Puppy. Prvu vakcinu bi najbolje bilo dati sa 8 nedelja i nakon toga ponoviti još dva puta u razmaku od 3 do 4 nedelje tako da poslednja revakcina bude u uzrastu od 14 do 16 nedelja.

 vakcinacija feretki (lasica)

Nakon što je vakcina data imunitet nastupa za 7-14 dana (pa u ovom periodu još treba paziti na mladunče i ne dopuštati mu kontakt sa drugim lasicama).

Ovde moramo istaći da iako od ovih bolesti najlakše oboljevaju mladunci, od njih mogu oboleti i odrasle feretke pa je neophodno ovu vakcinu ponoviti nakon godinu dana.

Feretke se takođe mogu vakcinisati protiv besnila a obavezni ste i da ih obeležite mikročipom.

Za odgajivače i legla imamo posebne pogodnosti.