UA-63713515-1

Ušni šugarac

Ušni šugarac
Ušni šugarac predstavlja jednog od relativno čestih parazita koje pronalazimo kod naših ljubimaca. Najčešće ga srećemo kod pasa, mačaka i kunića ali i kod drugih vrsta životinja. Razlog tome jeste što se veoma lako prenosi sa jedne životinje na drugu direktnim kontaktom i nije baš mnogo izbirljiv što se tiče domaćina kod koga će da se nastani. Smatra se da nije zoonotičan odn.da neće da pređe na čoveka.


Ušni šugarac kako mu i samo ime kaže živi u ušnom kanalu i hrani se ćelijama kože odn. sluzokože. Izaziva intenzivan svrab i iritaciju sa pojavom karakterističnog braon crnog sadržaja koji podseća na talog kafe. Često se komplikuje sekundarnim bakterijskim i gljivičnim infekcijama i ukoliko se ne leči može da dovede do ozbiljnih oštećenja ušnog kanala i bubne opne.
Ušnom šugarcu treba oko 3 nedelje da se iz jaja formira odrasli parazit i iz tog razloga i trajanje terapije iznosi toliko.
S obzirom da se lako prenosi među životinjama, ukoliko se šugarac dijagnostikuje kod jednog ljubimca obavezno treba terapirati i ostale životinje u tom domaćinstvu.